Najnovije informacije potražite na našem blogu abskolanis

Tantum possumus quantum scimus

Toliko možemo koliko znamo.

четвртак, 25. фебруар 2010.

Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju

Osnovna ideja ovog projekta je da se kroz implementaciju programa u školama mladi osposobe da budu posrednici u sukobima (medijatori) i na taj način uzmu aktivno učešće u procesima rešavanja sukoba.

Ko su direktni korisnici projekta?

  Učenici i profesori, stručni saradnici iz srednjih škola.

  Na ovaj način ostvaruje se konstantana podrška mladima i drugim učeničkim inicijativama u školama (Učenički parlament).

  Ciljna grupa su I, II, III razred srednje škole.

Što znači medijacija?

Medijacija ili posredovanje je postupak u kojem strane koje su u sukobu slušaju jedna drugu, sagledavaju poziciju one druge strane- decentriraju se i pokušavaju da pronađu rešenje mirnim putem a koje je prihvatljivo sa obe strane.

 Zašto medijacija u školi?

  Škola treba da bude prijatno mesto za učenje i razvoj potencijala

  Učenici i profesori imaju značajne uloge u kreiranju prijatne i drugarske radne atmosfere

  Osnovno načelo medijacije je: ZADOVOLjIMO POTREBE SVIH STRANA!

Kako medijacija funkcioniše u školi?

Školski medijatori su odrasli i deca koji pomažu da se konstruktivno reše konflikti u školi/ odeljenju.

Medijacija u školi ima smisla         Kada su u pitanju uobičajene situacije:

  Ogovaranje

  Konflikti među učenicima i sl.

Medijacija u školi nema smisla     Kada su u pitanju situacije koje zahtevaju koordiniranu, širu društvenu akciju:

  Nasilje

  Kriminal

Dobit za školu    

  Svi učesnici u život škole preuzimaju odgovornost za dešavanja u njoj.

  Razvoj alternativa tardicionalnim načinima uvođenja disciplina

Dobit za nastavnike      

   Bolji uslovi za rad, atmosfera, a samim tim i rezultati koji se odonose na obrazovno-vaspitnu funkciju u školi.

  Manje vremena provode vodeći računa o disciplini u školi

Dobit za mlade  

  Postaju aktivni u procesu rešavanja problema

  Usvajaju konstruktivne modele ponašanja

  Preuzimaju veću odgovornost za rešavanje problema koji postoje među njima

Ko su direktni korisnici projekta?

  Učenici i profesori, stručni saradnici iz srednjih škola.

  Na ovaj način ostvaruje se konstantana podrška mladima i drugim učeničkim inicijativama u školama (Učenički parlament).

  Ciljna grupa su I, II, III razred srednje škole.

 Što znači medijacija?

Medijacija ili posredovanje je postupak u kojem strane koje su u sukobu slušaju jedna drugu, sagledavaju poziciju one druge strane- decentriraju se i pokušavaju da pronađu rešenje mirnim putem a koje je prihvatljivo sa obe strane.

 Zašto medijacija u školi? 

  Škola treba da bude prijatno mesto za učenje i razvoj potencijala

  Učenici i profesori imaju značajne uloge u kreiranju prijatne i drugarske radne atmosfere

  Osnovno načelo medijacije je: ZADOVOLjIMO POTREBE SVIH STRANA!


Нема коментара:

Постави коментар